skip to Main Content

Vietnam Airlines muốn thoái hết 51% vốn tại In Hàng không

Vietnam Airlines đăng ký bán hơn 1 triệu cổ phiếu Vietnam Airlines muốn thoái hết 51% vốn tại In Hàng không

Vietnam Airlines muốn thoái hết 51% vốn tại In Hàng không

 

 

Vietnam Airlines đăng ký bán hơn 1 triệu cổ phiếu IHK từ ngày 22/9 đến ngày 21/10.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa đăng ký bán toàn bộ 1.092.420 cổ phiếu (51% vốn điều lệ) CTCP In Hàng không (IHK – UPCoM).

Giao dịch theo phương thức ngoài hệ thống, dự kiến từ ngày 22/9 đến ngày 21/10/2015.

Cổ phiếu IHK hiện đang giao dịch ở mức 9.500 đồng/đơn vị.

IHK bắt đầu giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 4/3/2010. Năm 2014, IHK đạt tổng doanh thu 154 tỷ đồng và 4,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

 

Năm 2015, công ty đặt mục tiêu đạt 161,4 tỷ đồng doanh thu và 4,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Dự kiến cổ tức là 15%.

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top

0913 935 035