skip to Main Content

Do ảnh hưởng của bão Đóng cửa sân bay Đà Nẵng từ 14:00 ngày 27/09/2022 đến 17h00 ngày 28/09/2022

Do ảnh hưởng của bão
Đóng cửa sân bay Đà Nẵng từ 14:00 ngày 27/09/2022 đến 17h00 ngày 28/09/2022

Đóng cửa sân bay Đà Nẵng từ 14:00 ngày 27/09/2022 đến 17h00 ngày 28/09/2022
Đóng cửa sân bay Đà Nẵng từ 14:00 ngày 27/09/2022 đến 17h00 ngày 28/09/2022

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top

0764 053 053