Câu Hỏi Thường Gặp

Hãng Vietjet Air

a. Loại Vé SkyBoss

- Giá vé SkyBoss bao gồm 7 kgs hành lý xách tay, 20 kgs hành lý ký gửi và các dịch vụ đặc biệt bao gồm: Phòng chờ sang trọng, ưu tiên làm thủ tục trước chuyến bay, phục vụ xe đưa đón riêng SkyBoss ra máy bay (trong trường hợp sân bay không có ống lồng), ưu tiên chọn chỗ ngồi trên máy bay.

- Loại vé SkyBoss được thay đổi lịch trình bay miễn phí và thay đổi tên hành khách theo các điều kiện cụ thể dưới đây:

 • Việc thay đổi chuyến bay, ngày bay và hành trình được phép thực hiện miễn phí đến trước 03 giờ so với giờ khởi hành dự kiến. Giá vé mới phải bằng hoặc cao hơn giá vé ban đầu. Nếu giá vé mới cao hơn giá vé ban đầu, khoản chênh lệch giá vé phải được thanh toán ngay khi thay đổi.

  • Tên hành khách được phép thay đổi cho toàn bộ hành trình và phải thực hiện trước 03 giờ so với giờ khởi hành chặng bay đâu tiên. Quý khách phải đóng phí thay đổi tên theo quy định của chúng tôi.

- Toàn bộ tiền vé sẽ bị mất nếu Quý khách hủy vé bất kỳ lúc nào hoặc không thực hiện chuyến bay đã đăng ký. Loại vé này không được hoàn trả hoặc bảo lưu.

b. Loại vé Eco

- Giá vé Eco bao gồm 7 kgs hành lý xách tay và không bao gồm hành lý ký gửi. Quý khách phải mua thêm hành lý ký gửi nếu có nhu cầu.

-  Loại vé Eco được thay đổi lịch trình bay và tên hành khách theo các điều kiện cụ thể dưới đây:

• Việc thay đổi ngày, giờ bay, hành trình và tên hành khách có thể thực hiện trước 03 giờ so với giờ khởi hành dự kiến và phải đóng phí thay đổi áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chặng bay và mỗi lần thay đổi. Giá vé mới khi thay đổi phải bằng hoặc cao hơn giá vé ban đầu. Nếu giá vé mới cao hơn giá vé ban đầu, khoản chênh lệch giá vé phải được thanh toán ngay khi thay đổi. 

- Toàn bộ tiền vé sẽ bị mất nếu hành khách hủy vé bất kỳ lúc nào hoặc không thực hiện chuyến bay đã đăng ký. Loại vé này không được hoàn trả hoặc bảo lưu.

c. Loại vé Promo

- Giá vé Promo bao gồm 7 kgs hành lý xách tay và không bao gồm hành lý ký gửi. Quý khách phải mua thêm hành lý ký gửi nếu có nhu cầu.

- Loại vé Promo không được đổi tên nhưng được thay đổi lịch trình bay theo các điều kiện cụ thể dưới đây:

• Việc thay đổi ngày, giờ bay và hành trình có thể thực hiện trước 03 giờ so với giờ khởi hành dự kiến và phải đóng phí thay đổi áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chặng bay và mỗi lần thay đổi. • Giá vé mới khi thay đổi phải bằng hoặc cao hơn giá vé ban đầu. Nếu giá vé mới cao hơn giá vé ban đầu, khoản chênh lệch giá vé phải được thanh toán ngay khi thay đổi. 

- Toàn bộ tiền vé sẽ bị mất nếu hành khách hủy vé bất kỳ lúc nào hoặc không thực hiện chuyến bay đã đăng ký. Loại vé này không được đổi tên, hoàn trả hoặc bảo lưu.

Vietnamairline

Loại giá vé máy bay

Hạng đặt chỗ

Thay đổi

Hoàn vé

Hệ số cộng dặm

Thương gia linh hoạt

 

 

J

Miển phí

Thu phí 300.000VND

Giai đoạn tết Nguyên Đán 600.000 VND

2.00/dặm

Thương gia tiêu chuẩn

 

 

C

 

Miễn phí

Thu phí 300.000 VND

Giai đoạn tết Nguyên Đán 600.000 VND

2.00/dặm

Thương gia tiết kiệm

 

D

 

Thu phí 300.000 VND

Thu phí 300.000 VND

1.50/dặm

Phổ thông linh hoạt

M, K

- Miễn phí

Trừ giai đoạn tết Nguyên Đán:

-Trước ngày khởi hành đẩu tiên ghi trên vé: được phép, phí 300.000 VND

Từ ngày khởi hành: được phép, phí 600.000 VND`

- Thu phí 300.000 VND

Trừ giai đoạn tết Nguyên đán:

-Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: được phép, phí 300.000 VND

-Từ ngày khởi hành: được phép, phí 600.000 VND

 

 

 

1.10/dặm

Phổ thông tiêu chuẩn

L, Q

-Trước ngày khởi hành đẩu tiên ghi trên vé: được phép, phí 300.000 VND

Từ ngày khởi hành: được phép, phí 600.000 VND

-Trước ngày khởi hành đẩu tiên ghi trên vé: được phép, phí 300.000 VND

Từ ngày khởi hành: được phép, phí 600.000 VND

0.75/dặm

Phổ thông tiết kiệm

N, R, T

-Trước ngày khởi hành đẩu tiên ghi trên vé: được phép, phí 300.000 VND

Từ ngày khởi hành: được phép, phí 600.000 VND

-Trước ngày khởi hành đẩu tiên ghi trên vé: được phép, phí 300.000 VND

Từ ngày khởi hành: được phép, phí 600.000 VND

 

0.50/dặm

Tiết kiệm đặc biệt

U, E

Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: được phép, phí 600.000 VND

Từ ngày khởi hành: không được phép

    Không được phép

   Không cộng dặm

  Siêu tiết kiệm

P

   Không được phép

   Không được phép

   Không cộng dặm


Hãng Jetstar

Điều kiện Giá vé loại giá Starter hạng Phổ thông

- Hoàn giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar: không được hoàn lại

- Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định: không được hoàn lại/mất tiền vé. Quý khách kiểm tra Tờ xác nhận hành trình để biết thông tin về thời gian làm thủ tục chuyến bay và lên tàu bay.

- Thay đổi ngày giờ chuyến bay: được phép thay đổi nhưng Quý khách thanh toán phí thay đổi và chênh lệnh giá vé( nếu có) trong thời hạn thay đổi.

- Thay đổi nơi khởi hành/ nơi đến: không được phép thay đổi.

- Thay đổi tên hành khách:

 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé (nếu có)  trong thời hạn thay đổi.

 • Có thể thay đổi tên cho từng hành khách trong hồ sơ đặt chỗ, nhưng phải áp dụng cho cả hành trình trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách đó.

-Thời hạn thay đổi và điểm liên hệ: các thay đổi được phép phải thực hiện trước giờ bay 24h thông qua bên Đại lý hoặc Khách hàng của Jestar Phòng vé tại sân bay.