skip to Main Content

Thiết lập hành lang xanh để kích hoạt bay nội địa

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố thiết lập, xây dựng chương trình “hành lang xanh” đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các sân bay. Nhằm mục đích kích hoạt lại đường bay nội địa trong thời gian sớm nhất.

Read More
Back To Top

0764 053 053